Evaluatierapport

Perspectief
Het kenniscentrum voor inclusie en zeggenschap Perspectief onderzoekt in hoeverre ondersteuning van dienstverlenende organisaties aansluit op de behoeften en wensen van mensen en hoe  hieraan inhoud wordt gegeven. Ook bij Tiuri hebben zij dit onderzoek gedaan en een rapport geschreven. In dit rapport staan de bevindingen, alsook de kansen voor verdere ontwikkeling en aandachtspunten voor de toekomst beschreven. Het rapport begint met een algemeen beeld, gevolgd door een uitwerking in vier hoofdstukken, aan de hand van de volgende kwaliteitsstandaarden: Zeggenschap; Inclusie; Respect en veiligheid en Persoonlijke Ondersteuning. Klik hier om het hele rapport van Perpectief te lezen.