Tiuri @ Work “Business-borrel”

Theaterwerkplaats Tiuri gaat vanuit haar spelers de verbinding met de samenleving aan. Dat doen en deden wij al in de theaterzalen, maar we willen ons verder professionaliseren. Daarom willen wij ook de verbinding met het bedrijfsleven aangaan. Maar willen die dat ook wel met ons? Om dat te onderzoeken was er een eerste kennismaking tijdens een Tiuri @ Work.

De theaterwerkplaats heeft haar bestaansrecht sinds 2003 bewezen. Een initiatief met een heldere structuur, veel expertise, een goede naamsbekendheid, een uitgebreid netwerk en een bescheiden financiële buffer.

Mede door een aantal maatschappelijke ontwikkelingen / transities (WMO, passend onderwijs, participatiewetgeving) willen we onze activiteiten verder professionaliseren en uitbouwen om zo op deze situatie in te kunnen spelen.

De overheid vraagt steeds meer eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van (kwetsbare) mensen en hun netwerk. Inclusie, eigen regie en participatie zijn daarbij sleutelwoorden. Begrippen die op Tiuri al lang van toepassing zijn!  Op het terrein van arbeid biedt de participatiewet kansen, evenals de ontwikkelingen die er gaande zijn op het terrein van passend onderwijs. Op deze ontwikkelingen participeert Tiuri uiteraard! Want ons doel is de talenten van onze acteurs en inclusie van mensen met een beperking te bevorderen: op ieder maatschappelijk podium

Matjes T@W 03Bedrijven
De nieuwe participatiewet vraagt van bedrijven dat ze meer mensen aan gaan nemen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Dit roept bij hen veel vragen op over de manier waarop zij dit kunnen begeleiden zodat dit leidt naar een succeservaring. Wij hebben de expertise al in huis om medewerkers van bedrijven te trainen bij wijze van deskundigheidsbevordering, door middel van workshops, trainingen, coaching, etc.
Daarnaast is er de tendens dat bedrijven meer en meer maatschappelijk willen gaan ondernemen. Ook daarin kunnen wij bijdragen door het aanbieden van diverse producten en diensten.

Tiuri @ Work
Op 28 januari organiseerde Tiuri een netwerkbijeenkomst, waar wij een aantal bevriende bedrijven hadden uitgenodigd. Het doel:

  • Bedanken voor de samenwerking en het gestelde vertrouwen
  • Netwerken en nieuwe ontmoetingen aangaan
  • Feed-back ontvangen op onze plannen richting het bedrijfsleven.

Wij hebben de volgende ‘proposities’ aan deze bedrijven voorgelegd:

  • Een speler adopteren. U financiert dagdelen voor een speler, zodat die speler bij Tiuri zijn ambities kan blijven waarmaken en talent kan blijven ontwikkelen. Als tegenprestatie kan de speler uw bedrijf op regelmatige basis bezoeken, kennismaken met uw collega’s en/of een workshop of voorstelling voor uw bedrijf organiseren.
  • Een sponsordonatie. Dat kan eenmalig, maar bij voorkeur op structurele basis. Projectgebonden (voor het maken van een voorstelling, de zomerweken, etc.) of algemeen ter investering in talentontwikkeling.
  • Een teambuildingsuitje, workshop en/of training bij Tiuri boeken. U en uw medewerkers worden ondergedompeld in een unieke ervaring vol creativiteit en inspiratie. En dat op een manier waar Tiuri goed in is: puur, spontaan, authentiek en getalenteerd.
  • Partnership. Maatschappelijk Betrokken Ondernemen biedt mooie kansen voor bedrijven. Denk extern aan naamsbekendheid, onderscheidend vermogen, toegang tot nieuwe markten, uitbreiding van uw netwerk. En denk intern aan een grotere persoonlijke betrokkenheid van uw medewerkers door zingeving, talentontwikkeling, flexibiliteit, teamgevoel en plezier.

Na een welkomstwoord door Michel Marijnen, voorzitter van bestuur, werden de aanwezigen ondergedompeld in een workshop. Zij moesten zelf de vloer op en ervaren hoe dat is. Al snel gingen jasjes uit en stropdassen af en verschenen er ‘big smiles’ op de gezichten van alle aanwezigen.
Na de workshop volgende de feed-backronde op bovengenoemde proposities, en door de eerdere, unieke, beleving, was de feed-back dan ook lovend.
Met groot enthousiasme werden direct al enkele toezeggingen gedaan om mee te werken.

Kortom; de eerste kennismaking met het bedrijfsleven was zeer geslaagd en smaakt naar meer!