Cultuursubsidie toegekend

Goed nieuws! Het Brabants Kenniscentrum Kunst en Cultuur (bkkc) heeft in juli een subsidiebedrag aan Tiuri toegekend. Voorwaarde voor de toekenning is dat Tiuri een bijdrage levert aan de duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem. Hier heeft de jury alle vertrouwen in.

Plan

Het plan is om ons verder te vernieuwen en te ontwikkelen tot een professionele bewegings- en theaterwerkplaats. Door de samenwerkingen met o.a. Dansgezelschap de Stilte uit Breda en de dansopleiding van Codarts Rotterdam zien we dat beweging nóg meer het ongekende talent van onze spelers laat zien. Wij willen de subsidie gebruiken om beweging en dans een vast onderdeel van de beide theaterwerkplaatsen te maken. Het plan en de vorderingen zijn (ook) te volgen via een projectenpagina op de website van de bkkc.

Over de subsidie

Subsidie impulsgelden is één van de drie financieringsinstrumenten binnen het impulsgeldenprogramma van de Provincie Noord-Brabant. Makers, culturele instellingen, overheden, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen of bedrijven die een bijdrage willen leveren aan versterking van de Brabantse culturele sector, kunnen een beroep doen op de impulsgelden. De impulsgelden zijn beschikbaar gesteld door de Provinciale Staten van Noord-Brabant. bkkc is in opdracht van de provincie verantwoordelijk voor de uitvoering van het impulsgeldenprogramma, in nauwe samenwerking met Kunstbalie.