Wat een geweldig nieuws!! Vandaag kregen wij te horen dat we onze basis laag uit het talentontwikkelingsmodel meerjarig gesubsidieerd hebben gekregen! Een kleine quote uit het juryrapport:

“De adviescommissie is zeer positief over de aanvraag. Sterker nog, de adviescommissie wordt hier enthousiast van. Uit de aanvraag blijkt ‘dat het klopt wat ze doen’. Stichting Theaterwerkplaats Tiuri maakt ongekend talent erkend. Stichting Theaterwerkplaats Tiuri heeft een sterke artistieke visie, met name wat betreft de emancipatie van deelnemers. Er is sprake van echte inclusie. Het gaat bij Stichting Theaterwerkplaats Tiuri niet ‘om het meedoen’, maar om de erkenning van talent. Talent wordt met dit initiatief overdrachtelijk. De talentontwikkeling van de doelgroep zit goed in elkaar.

Dank jullie wel Kunstloc en Provincie Noord-Brabant voor de prachtige woorden en erkenning.

Benieuwd naar onze werkwijze en het talentontwikkelingsmodel? Kijk eens naar onze werkwijze.

Van ongekend naar erkend talent!
Theaterwerkplaats Tiuri

KVK: 20117369

Locatie Breda
Speelhuislaan 153
4815 CD Breda
T: 0765729222
M: info@theatertiuri.nl

Locatie Roosendaal
Kerkstraat 1
4701 HT Roosendaal
T: 0765729222
M: info@theatertiuri.nl

Volg ons!
Theaterwerkplaats Tiuri wordt ondermeer ondersteund door de volgende organisaties:

* Je kunt bij ons gebruik maken van de BredaPas. Kijk voor meer informatie op https://www.breda.nl/bredapas.