De talentontwikkeling van onze spelers, die intern op onze locaties in Breda en Roosendaal plaatsvindt, moet in rechtstreekse verbinding komen met de maatschappij om ons heen. In de periode 2017-2020 hebben wij via tal van experimenten onderzocht hoe wij dit het beste kunnen doen. Hierin wordt de kern gevormd door de structurele samenwerking met het speciaal onderwijs (de instroom) en het professionele culturele veld (de praktijk). In de beoogde ontwikkeling voor 2021-2024 zijn wij er expliciet op gericht om deze samenwerkingen in te bedden in de organisatie. Hiermee zal Tiuri belangrijke stappen gaan nemen om de werkplaats door te ontwikkelen tot praktijkgerichte theateropleiding voor mensen met een beperking. Binnen deze ontwikkeling werken we samen met een aantal partners om kennis te verbinden met de wereld van de kunst, onderwijs en zorg. Hiermee maakt Tiuri het toverwoord  “inclusie” tot een werkwoord. We gaan hier niet alleen over praten, we gaan dit DOEN door het begrip te vertalen naar een praktische werkvorm die overal ingezet kan worden voor mensen met een nu nog ongekend talent.

Op basis van deze ontwikkeling hebben wij aanspraak gedaan op financiële ondersteuning bij het Fonds voor Cultuurparticipatie en bij de provincie Noord Brabant. We hebben inmiddels een positief advies ontvangen van de regeling Brabantstad voor de professionele kunsten. Hoewel er onvoldoende budget beschikbaar bleek om alle positief beoordeelde aanvragen te honoreren is er hiermee voor de emancipatie van onze spelers wel een belangrijke stap gezet doordat zij met dit advies voor het eerst ook als professional positief beoordeeld worden. In het juryrapport van Brabantstad stond;

“Inclusiviteit wordt omgezet in artistieke kwaliteit. In de aanvraag wordt overtuigend betoogd dat Theaterwerkplaats Tiuri onderscheidend is en meerwaarde biedt. Tiuri geeft blijk van omgevingsbewustzijn. De adviescommissie adviseert de aanvraag te honoreren”.

Daarbij zijn wij verheugd om u mede te delen dat onze beide aanvragen bij het Fonds voor Cultuurparticipatie (in de regeling” “Samen Cultuurmaken Verbreden” en “Talent en Festivals”) volledig zijn toegekend. De waarde van onze talentgerichte werkwijze wordt door de jury herkent;

“De commissie vindt Tiuri binnen de keten van talentontwikkeling zeer onderscheidend omdat zij specifiek talentvolle mensen met een beperking begeleidt. De expertise die nodig is om met dergelijke doelgroepen te werken wijkt af van die voor talenttrajecten voor hoofdzakelijk mensen zonder beperking. De structurele opzet van de activiteiten van Tiuri, onderverdeeld in de verschillende lagen, zorgt voor verbinding met en (beperkte) doorstroming naar het veld. De commissie vindt dat Tiuri met haar specifieke focus op inclusie zeer onderscheidende activiteiten organiseert die een zeer bijzondere bijdrage vormen aan de infrastructuur van talentontwikkeling.”

We zijn bijzonder dankbaar aan beide partijen voor het vertrouwen in Tiuri en onze spelers! We kijken ernaar uit om onze plannen samen met onze samenwerkingspartners vorm te gaan geven.

En wij hopen dat u als publiek de komende jaren ook weer met ons meereist 😊

Marieke | Juni 2017

"Geweldig initiatief! Een aanwinst voor de zorg en educatie, maar meer nog voor diversiteit en toegankelijkheid in het culturele aanbod. Al jaren een voorbeeld van een succesvolle, waardevolle stichting."

Van ongekend naar erkend talent!
Theaterwerkplaats Tiuri

KVK: 20117369

Locatie Breda
Speelhuislaan 153
4815 CD Breda
T: 0765729222
M: info@theatertiuri.nl

Locatie Roosendaal
Kerkstraat 1
4701 HT Roosendaal
T: 0765729222
M: info@theatertiuri.nl

Volg ons!
Theaterwerkplaats Tiuri wordt ondermeer ondersteund door de volgende organisaties:

* Je kunt bij ons gebruik maken van de BredaPas. Kijk voor meer informatie op https://www.breda.nl/bredapas.