Anderen over Tiuri

Sinds zij bij Tiuri speelt is onze dochter opgebloeid van een stil verlegen meisje tot een zelfbewuste jongedame, een gelukkig en blij mens. Het is een fantastische dagbesteding en een verrijking van het leven van alle cliënten. Het is het beste wat onze dochter is overkomen.
Ouders van een speelster in Breda

Ik vind dat Frank gegroeid is sinds hij bij Tiuri speelt, hij boekt vooruitgang op taalgebied en ik merk dat hij zich optrekt aan de andere spelers. Hij wil graag kunnen wat zij ook kunnen en dat veroorzaakt een ontwikkeling in hemzelf. Hij vraagt tegenwoordig of hij mee mag helpen koken bijvoorbeeld, die interesse was er eerder niet.
Moeder van Frank, speler in Roosendaal

Tiuri, een groep als alle andere, maar met wat beperkingen, heeft een mooie voorstelling laten zien. Wat mij het meest trof was echter iets anders. Het geduld in het spel, het zorgvuldige aspect van de bewegingen en de mimiek, het was een lust om te zien. Hier geen opgelegde karakters of door en door geacteerde rollen, maar veel meer een puur op het eigen kunnen gebaseerde rollen. Daarom ook de zichtbare spelvreugde en het gevoel van tevredenheid bij het publiek. Weinig woorden, veel actie, het is een verademing na alle diepzinnige en zware stukken die de laatste tijd te zien zijn geweest. En de wel uitgesproken zinnen zijn vaak van een simpele kracht: ‘Jacob, opruimen. Hou je zooi bij.’ Het klinkt wat ruw, maar in de context is het humoristisch en humor is een belangrijk motief in deze voorstelling. De kracht van het stuk zit hem ook in het gebruik maken van de sterkte van de spelers, zonder dat eventuele tekortkomingen in spelmogelijkheden worden verdoezeld. De passie compenseert genoeg om van alles te kunnen genieten.
Kees van Meel, recensent van dagblad BN de Stem

We beginnen dit rapport graag met een bedankje voor de gastvrijheid, als evaluatieteam hebben we ons meer dan welkom gevoeld. Fijn dat zoveel mensen (er kwam geen eind aan, zo leek het wel) ons iets wilden vertellen over hun ervaringen en ideeën. We willen dan ook graag onze waardering uitspreken voor ieders bereidheid om mee te werken en voor  de openheid in de gesprekken. Het was een bijzondere ervaring voor ons, zoveel enthousiasme te ontmoeten en zoveel bevlogen mensen. De mensen in de Theaterwerkplaats: de spelers, de medewerkers, het bestuur,  familieleden, maar ook mensen van scholen, de gemeente en andere culturele organisaties in Breda en daarbuiten. We hebben veel goede en mooie dingen gehoord, de rode draad in alle gesprekken is dat iedereen blij is met Tiuri.

De betekenis voor de spelers is groot. In veel gesprekken komt naar voren dat mensen zich binnen Tiuri hebben kunnen ontwikkelen en gegroeid zijn. Niet alleen vakmatig, maar ook of juist als persoon: mensen hebben meer zelfvertrouwen en zelfbewustzijn gekregen; kunnen makkelijker voor zichzelf opkomen of hebben nieuwe handvatten in het communiceren met anderen. Zeker zo belangrijk is de kans die Tiuri biedt om midden in de samenleving te staan en bij te dragen aan een mooie avond voor publiek of een dramales voor studenten en scholieren.
Uit het onderzoeksrapport van Stichting Perspectief, april 2010 (klik hier voor het volledige rapport)