Stichting Theaterwerkplaats Tiuri

Fiscaal nummer: 813893264

Contactgegevens:
Postbus 9708 – 4801 LV Breda

info@theatertiuri.nl
T 0165-328407

Bestuurssamenstelling:

dhr. K. Zaad, voorzitter ad interim
mevr. J. Rattink, secretaris
dhr. K. van Nunen, penningmeester

  • Beleidsplan: zie recent jaarverslag.
  • Beloningsbeleid: Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun activiteiten; zij kunnen de voor de stichting gemaakte kosten declareren.
  • Doelstelling: Tiuri maakt het ongekende talent van mensen met een (verstandelijke) beperking als kwaliteit voor een breed publiek zichtbaar op het podium. Het optreden tijdens een professionele theaterproductie is onderdeel van een emancipatorisch proces en geeft individuele deelnemers meer eigenwaarde.
  • Verslag activiteiten: zie recent jaarverslag.
  • Financiële verantwoording: zie recent jaarverslag.

Aangesloten bij:

logo BVKZ

Logo VOK

anbi logo

Culturele ANBI

Organisatie

Bij theaterwerkplaats Tiuri werken meerdere enthousiaste vaste medewerkers, diverse stagiaires en vrijwilligers.

Directeur/Initiatiefnemer Theo Frentrop
Artistiek leider
Zakelijk leider
Bas Roijen
Jelmer Lesterhuis
theaterdocent/regisseur/choreograaf Esther de Bruijn
Jordy Dik
Anneleen Huijsmans
Simone de Kuijper
Julia van der Pas
Lisa Ruskus
Rachel de Wolff
Dramadocent/ regisseur Rafels Anouk van den Berg
Coördinator spelersondersteuning en vrijetijd Breda
Ondersteuning Breda
Ine van der Riet
Nadia Tunru
Coördinator spelersondersteuning Roosendaal
Ondersteuning Roosendaal
Margant Gijsen
Yara Besters
Office Yara Huijbregts
Liza Hagenaars
Ineke Lodiers
Linda Schrik

Visie van Tiuri
Theaterwerkplaats Tiuri gelooft dat ieder mens talenten heeft. En dat die talenten zichtbaar gemaakt moeten worden. In het bijzonder bij mensen met een beperking. Want zij zijn tot veel, heel veel in staat!

Missie van Tiuri
Theaterwerkplaats Tiuri maakt het onzichtbare talent van mensen met een (verstandelijke) beperking -op eigenzinnige wijze- als kwaliteit zichtbaar op het podium voor een breed publiek.

Strategie
Het primaire doel van Tiuri is het ontwikkelen en laten groeien van onze spelers tot volleerde theatermakers.
De strategische route voor de komende jaren bestaat uit het verder professionaliseren van de werkplaats. Daarbinnen zijn de volgende pijlers van belang:

1. Het bestendigen van de Tiuri werkplaatsen in Breda en Roosendaal.
2. Het benutten van de Tiuri methodiek voor andere doelgroepen met als doel onze spelers te laten groeien en te helpen bij hun ontwikkeling. We beschrijven de Tiuri methodiek met hulp van een onderzoeksproject.
3. Het opzetten van online en offline marketingbeleid.

Samenwerking
Nadrukkelijk zoekt theaterwerkplaats Tiuri de samenwerking op met andere toneelgroepen en cultuurorganisaties, maar ook met andere doelgroepen. Tiuri is buurman en vaste gebruiker van Podium Bloos, Tiuri is lid van de ATOB (Amateur Toneel Overleg Breda), PLAK (Platform amateurkunst in Roosendaal) en het Theaterhuis Roosendaal. Tiuri werkt lokaal samen met Centrum voor de Kunsten de Nieuwe Veste en Cultuurwinkel in Breda en CultuurCompaan in Roosendaal. Regionaal wordt samengewerkt met Kunstloc en landelijk met de Vereniging Ongekend Talent, LKCA en Special Arts Nederland. Wat betreft de zorg is Tiuri lid van Branchevereninging Kleinschalige Zorg (BvKZ) en de verschillende lokale koepels van kleine zorgondernemingen verenigd in www.kleinezorgaanbieders.nl.

Landelijke Vereniging Ongekend Talent
In oktober 2008 bestond Theaterwerkplaats Tiuri vijf jaar en om dat te vieren organiseerde Tiuri het ‘Theaterfestival Ongekend Talent’. In 2010 is dit festival met succes herhaald, dit keer met voorafgaand een symposium ‘Erkend Talent’. Uit deze uitwisseling is een vereniging ontstaan:
‘Vereniging Ongekend Talent’ officieel opgericht per 23 mei 2012. Het is een overlegplatform waar theatermakers van theatergroepen die op basis van dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking professioneel theater maken, elkaar ontmoeten, met elkaar overleggen en informatie uitwisselen. In april 2015 hebben we samen met de Vereniging Ongekend Talent voor de derde keer dit festival georganiseerd: www.festivalongekendtalent.nl.