Tiuri gaat  via allerlei projecten graag de ontmoeting aan met andere groepen mensen in de maatschappij

Op deze pagina een overzicht van projecten / samenwerking tussen Theaterwerkplaats Tiuri en andere organisaties.

Samenwerkingstrajecten

Tiuri meets Europe – DISPLAY your ability (2015-2017)
Op uitnodiging van de organisatie Stranaidea uit Italië is Theaterwerkplaats Tiuri ingestapt in een internationale samenwerking van 2 jaar (4 organisaties vertegenwoordigen Italië, Spanje Portugal en Nederland). Dit project heet “Display your ability” en het bestaat onder andere uit Research en Methodiekontwikkeling. In het project zullen een aantal acteurs als co-leader ingezet gaan worden tijdens het geven van theaterworkshops aan middelbare scholieren. Het project wordt gefinancierd vanuit de Europese Gemeenschap (Erasmus+)
Doel van het project is de sociale integratie van jongeren met een verstandelijke beperking door middel van theater:

Omdat Tiuri al de nodige ervaring heeft met workshops in onderwijs, zien wij er erg naar uit om onze ervaringen te delen met organisaties uit andere landen in Europa. We denken hierin veel van elkaar te kunnen leren. De spelers van Tiuri Breda en Roosendaal hebben al ervaring in het assisteren bij theaterworkshops in verschillende projecten. De afgelopen jaren hadden verschillende acteurs een actieve rol in de workshops met VMBO De Rotonde, VMBO SCALA, Het Orioncollege, Het Mencia Mendoza College, Het Jan Tinbergen College, Het Gertrudiscollege, Het Norbertuscollege en VMBO Da Vincicollege. Aan dit project zullen naast 2 medewerkers van Tiuri ook 2 Tiuri spelers gaan deelnemen, als Co-leader.

Tiuri meets Codarts   (2014 -2015)
Studenten van de Docent Dans opleiding aan Codarts Academie Rotterdam zochten plekken om binnen het programma community art met ‘bijzondere’doelgroepen aan de slag te gaan. In 2014 gingen 4 studenten aan de slag met danslessen voor de spelers in Roosendaal. resulteerde in de prachtige dansfilm “Dromen”. De eindpresentatie van de film vond plaats in een klein bioscoop zaaltje in Roosendaal en leek een heuse premiere met bloemen, speeches een borrel en tranen.
Ook in 2015 zijn weer 4 studenten va de partij. Dit keer gaan ze aan de slag met de spelers in Breda.  Er wordt gewerkt aan een korte danspresentatie als onderdeel voor de Cultuurnacht (januari 2016). Wij zijn heel benieuwd wat dat gaat geven!

naast deze presentaties is een terugkerend onderdeel van de samenwerking tussen Codarts en Tiuri een gezamenlijke dansworkshop ‘inclusiedans’ door een gastdocent. In2014 werd deze workshop gegeven door Goele van Dijk in de Theatwerwerkplaats in Roosendaal. In 2015 werd de workshop gegeven door Joop Oonk in de theaterwerkplaats in Breda. Bij deze workshops komt de voleldige 2e jaars dansklas  van Codarts naar Tiuri en gaan we samen de vloer op in een workshop rond oa partnering.

Tiuri meets Scala  – Onbegrensd Verlangen (2015)
VMBO Theaterklas van SCALA en acteurs van Theaterwerkplaats Tiuri in Breda hebben in april 2015 met elkaar kennisgemaakt en zijn samen de theatervloer opgegaan. dit was een erg leuke dag in voorbereiding op een co-productie die we dit schooljaar samen gaan realiseren in het thema Onbegrensd Verrlangen. We verlangen allemaal naar iets, naar liefde, naar aandacht, naar rust of juist naar uitdaging. Wij zijn erg benieuwd wat het samenbrengen van op het eerste gezicht verschillende spelers binnen dit thema over elkaar gaat opleveren!
Eindpresentatie in Podium Bloos: 16 december 2015

Tiuri meets Zoom en Zegestede – Allerzielen 2015
Op uitnodigng van begraafplaats/crematorium Zoom en Zegestede in Roosendaal hebben we dit jaar samen met hen een programma vormgegeven rondom rouw en verlies. Onderdeel van het programma “Van kwetsbaarheid naar veerkracht” maakte Tiuri de voorstelling “Ik hou je vast” 4 kleine korte scenes met elk een ander aspect van rouw en verlies. Na iedere scène gingen was er gelegenheid tot gesprek met het publiek. de middag richtte zich met name op ouder publiek. daarnaast was er een belevingstocht over de begraafplaats en er was een lezing/dienst met muziek en poëzie.
ROndom het thema rouw en verlies krijgen we veel vragen voor verdere samenwerking. We zijn in gesprek met partijen De Kring, KBO, Zegestede en anderen om de eerste ideeën voor een groter samenwerkingsproject te schetsen

Tiuri meets De Belcrum – Tijdspeuren (Breda 2015)
Kbs De Spoorzoeker, BSO Open-up!|Fun-Kidz, Stichting Belcrum 400 jaar en Theaterwerk-plaats Tiuri zijn een bijzondere samenwerking aangegaan binnen het project TIJDSPEUREN.   Het resultaat: unieke voorstellingen in de wijk óver de wijk.

Rondom het 400-jarige bestaan van de wijk Belcrum ontmoetten 370 leerlingen, hun leerkrachten, de acteurs van Theaterwerkplaats Tiuri en 7 theaterregisseurs elkaar op op 7 historische locaties een podiumkunsten-presentatie te maken.
Dit alles binnen het cultuureducatieve programma.
Vol enthousiasme gingen alle betrokkenen de samenwerking aan, om elkaar buiten de muren van hun dagelijkse omgeving te ontmoeten en samen iets moois te creëren.

Groepen van KBS de Spoorzoeker werden tijdens ontmoetingsateliers gekoppeld aan Tiuri-acteurs. De leerlingen deelden hun kennis over de geschiedenis van de gekozen speelplekken met de acteurs van Tiuri. De acteurs van Tiuri verzorgden de warming up en de brainstormsessies. Geschiedenis en brainstorms vormen uitgangspunt in een portfolio voor de regisseurs. Co-creatie van kleine voorstellingen, die inn enkele repetities onder leiding van hun regisseurs of choreografen op diverse plekken in de wijk werden gerealiseerd. Uiteraard werden deze voorstellingen ook gepresenteerd aan publiek.     op vrijdagmiddag 29 mei 2015

Ontmaskering (Roosendaal 2013)
Wat kan een schilder leren van een acteur en omgekeerd? Hoe gaat een beeldhouwer om met inspiratie en hoe doet een theatermaker dat?
In een uniek voorjaarsproject bracht DMP beeldend kunstenaars en theatermakers samen. In het gebouw van Theater Tiuri op het Kadeplein in Roosendaal gingen allen aan de slag met het thema ‘ONTMASKERING’. Naast het eigen proces (het maken van een scène, schilderij of kunstwerk) gingen de makers, vanuit een nieuwsgierigheid naar elkaars motieven en werkwijze, het gesprek aan.
De theatermakers van Drie Maal Plankenkoorts, Theater Tiuri en de deelnemende beeldend kunstenaars werkten op vaste tijden aan hun scènes en kunstwerken.
Uiteindelijk resulteerde het proces in een eindpresentatie voor publiek. Deze vondt plaats in het gebouw aan het Kadeplein en wel op zaterdagavond 11 mei en vrijdagavond 17 mei

Skoor (2013)
Skoor is een groep mensen uit de buurt van Roosendaal. Zij vormen samen een popkoor.
In 2012 heeft Skoor Theaterwerkplaats Tiuri benaderd om samen te werken naar een voorstelling. Leerlingen van de Kameleon (school voor speciaal onderwijs) met hun ouders nemen deel aan dit traject .
Dramatische toestanden op de vloer worden zo grondig mogelijk aangedikt… Vol passie, en onder bezielende leiding van de workshopbegeleidster van Tiuri! Want het kan ook niet anders: de voorstelling waaraan wordt gewerkt, zal geheel in het thema staan van het showprogramma dat het koor organiseert, namelijk; ‘De Sixties!!!’.
Geïnspireerd door dit thema zijn ze aan de slag gegaan.

Tiuri meets ISK – Internationale schakelklas (2013)
Drie keer in de vier weken kwamen drie klassen van de school Zoomvlietuit Bergen op Zoom werken met Tiuri in Roosendaal. Zij gingen aan de slag met leerzame projecten met verschillen onderwerpen zoals: vertrek. Ook gingen zij grote decor stukken beschilderen. De spelers van Tiuri en de leerlingen werden verdeeld in groepen en beschilderde verschillende decor stukken. Zo ging de ene groep aan de slag om een decor stuk zo Nederlands mogelijk er uit te laten zien en de andere groep inspireerde zich op het land van herkomst. Het doel van deze projecten was het verbinden van mensen met een beperking en jongeren uit het buitenland en het leren van elkaars culturen.

Tiuri meets VMBO de Rotonde (2011-2012)
In voorgaande jaren is de uitwisseling met VMBO school de Rotonde tot stand gekomen.
In gezamenlijke dramalessen gaan de leerlingen van deze school de ontmoeting aan met onze spelers op de speelvloer binnen de muren van onze theaterwerkplaats. Telkens komt 1 groep (van ca 16 leerlingen) 6 weken lang naar Tiuri en we sluiten bij succesvolle ontmoeting af met een presentatie.
In schooljaar 2011-2012 zijn ook weer 5 groepen (in totaal 30 weken, zo’n 100 leerlingen) naar de Theaterwerkplaats gekomen voor een ontmoeting.
Dit seizoen is met wisselend succes verlopen.. De behoefte om meer inhoud te geven aan de trajecten is vanuit Tiuri ontstaan. We willen de ontmoeting meer bewust aangaan en vormgeven.
Binnen dit kader kwam voor Tiuri in het Artistiek plan een nieuw begrip tot leven; namelijk:‘kwalitatieve ontmoeting’.
In 2013 hebben we de ontmoeting met de Rotonde even stilgelegd, om ons te bezinnen op de verdere uitwerking van dit begrip. We willen van hieruit verder invulling gaan geven aan de educatieve programma’s en samenwerkingsprojecten waarin spelers van Tiuri de ontmoeting aangaan met verschillende groepen uit ‘de maatschappij’.

STOEP (2012)
Speciaal voor het BuurCultuur project van Belcrum zocht Dansnest o.l.v. Neel Brans en Nana van Moergestel de samenwerking op met Theaterwerkplaats Tiuri en realiseerde een dansante ontmoeting tussen dansers met en zonder verstandelijke beperking. Een sprankelende straatdansvoorstelling met drums. Wat gebeurt er als lichamen kruisen, verweven, botsen en omarmen?
Klik hier voor een impressie van de voorstelling.

Pas de Deux (2011)
Pas de Deux is ontstaan uit een bijzondere samenwerking met Theaterwerkplaats Tiuri en de Boulevard All Stars. Het stuk ‘Pas de Deux’ is een fysieke theatervoorstelling over Elise die een prachtige ballerina krijgt. Eindelijk een pop met wie ze haar passie voor dansen kan beleven. Maar de vraag waar die ballerina ineens vandaan komt blijft steeds hangen.

Pas de Deux

De film: Ik ben Thomas (2010)
De film is een initiatief van de Expertgroep Palliatieve Zorg voor mensen met een Verstandelijke beperking West-Brabant ism Multimediawerkplaats Flitzdezign (Amarant), theaterwerkplaats Tiuri en Moved Media. Financieel mogelijk gemaakt door: Fonds Verstandelijk Gehandicapten, Stichting Brentano, Stichting Charitatief Fonds, De Grez-Mahie, Stichting Maria Mediatrix, Stichting het R.C. Maagdenhuis, CZ Fonds, Provincie Noord-Brabant, MEE Brabant Noord, Monuta.
Klik hier voor een impressie van de flim.

Idioten (2006)
Toneelgroep Link uit Oosterhout maakte in samenwerking met Theaterwerkplaats Tiuri de voorstelling ‘Idioten’, een vrije bewerking naar de film van Lars von Trier. Bewerkt door en onder regie van Robert Poncin. ‘Wat hebben we aan een maatschappij waarin iedereen rijker en rijker wordt, en niet gelukkiger?’

Sporen (2005)
‘Sporen’ is  een voorstelling in samenwerking met Theater Het Slot  en 4 spelers van Theaterwerkplaats Tiuri. Het is een korte productie waarmee artistiek leider en regisseur van Theater Het Slot, Hanna Buda, haar handtekening zet onder de periode 1995 – 2005. In 10 jaar realiseerde zij met Het Slot 15 voorstellingen. De huidige naam van Theater Het Slot is Buda Staging Performance.