THEATERWERKPLAATS TIURI

ANBI Pagina

Onderstaand de gegevens van Stichting Theaterwerkplaats Tiuri.

De naam van de stichting
Stichting Theaterwerkplaats Tiuri

ANBI Type
De stichting is sinds 1 januari 2019 aangemerkt als culturele anbi.

Het RISN of het fiscaal nummer
813893264

Contactgegevens
Locatie Breda
Speelhuislaan 153
4815 CD Breda
T: 0765729222
M: info@theatertiuri.nl

Locatie Roosendaal
Kerkstraat 1
4701 HT Roosendaal
T: 0630205545
M: info@theatertiuri.nl

Doelstelling van de ANBI
De stichting heef ten doel het beheren en exploiteren van een theaterwerkplaats voor mensen met een beperking.

In haar activiteiten zal de theaterwerkplaats zich baseren op het door het bestuur vastgelegde zakelijke/artistieke plan.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verkrijgen en het beheer voeren over middelen en die te besteden ter ondersteuning van de door de stichting te ondernemen activiteiten en al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles genomen in de ruimste zin van het woord.

Bestuur
J.W. Zaad, voorzitter
E.W. Kegge-Rattink, secretaris

Het beloningsbeleid
Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun activiteiten. Zij kunnen de voor de stichting gemaakte kosten declareren.

Actueel verslag uitgeoefende activiteiten & financiële verantwoording
Hiervoor verwijzen wij u graag door naar de pagina jaarverslagen

 

Marieke | Juni 2017

"Geweldig initiatief! Een aanwinst voor de zorg en educatie, maar meer nog voor diversiteit en toegankelijkheid in het culturele aanbod. Al jaren een voorbeeld van een succesvolle, waardevolle stichting."

Marieke | Juni 2017

"Geweldig initiatief! Een aanwinst voor de zorg en educatie, maar meer nog voor diversiteit en toegankelijkheid in het culturele aanbod. Al jaren een voorbeeld van een succesvolle, waardevolle stichting."

Samenwerkingen

Wij werken, onder andere, samen met

Van ongekend naar erkend talent!
Theaterwerkplaats Tiuri

KVK: 20117369

Locatie Breda
Speelhuislaan 153
4815 CD Breda
T: 0765729222
M: info@theatertiuri.nl

Locatie Roosendaal
Kerkstraat 1
4701 HT Roosendaal
T: 0765729222
M: info@theatertiuri.nl

Volg ons!
Theaterwerkplaats Tiuri wordt ondermeer ondersteund door de volgende organisaties:

* Je kunt bij ons gebruik maken van de BredaPas. Kijk voor meer informatie op https://www.breda.nl/bredapas.