Onze werkwijze

Talentontwikkelingsmodel 

Theaterwerkplaats Tiuri gelooft dat ieder mens talenten heeft en dat deze talenten zichtbaar gemaakt moeten worden. In het bijzonder bij mensen met een beperking. Want zij zijn tot veel, heel veel in staat! In onze theaterwerkplaats leiden we deelnemers, mensen met een (cognitieve) beperking, op tot (bewegings-)theatermaker. Tiuri maakt het onzichtbare talent van deze mensen zichtbaar en leidt hen op tot een professioneel niveau. Dit professionele niveau geeft de spelers het vermogen om iets terug te geven aan een maatschappij, die hen tot dusver heeft onderschat. Daarmee vullen we een blinde vlek in het Nederlandse podiumlandschap op.

Theaterwerkplaats Tiuri investeert in de ontwikkeling en kunstenaarschap van performers met een beperking. Het ongekende talent van de acteurs wordt zichtbaar waarmee zij een fundamentele impact maken op het hedendaagse cultureel en maatschappelijke veld. Tiuri brengt hiermee al doende de wereld van cultuur, onderwijs en zorg met elkaar in verbinding. Dit alles doen we aan de hand van ons talentontwikkelingsmodel.

Bij elke fase van de talentontwikkeling hoort een omgeving die is afgestemd op de speler.

Speciaal onderwijs stages
De spelers stromen in bij Tiuri vanuit het speciaal onderwijs. Op dit niveau vindt er een selectie plaats op basis van talent en ambitie.

Tiuri – De werkplaatsen in Breda en Roosendaal
In de werkplaats van Tiuri ontdekken de spelers hun talent. Ze krijgen de gelegenheid om dit talent te ontwikkelen in een veilige omgeving. Vijf dagen per week geeft een team van professioneel geschoolde theatermakers en choreografen les aan deze talentvolle acteurs.

Piak – Het praktijklab van Theaterwerkplaats Tiuri
Een praktijkgerichte omgeving waarin de speler zich individueel kan ontwikkelen om aansluiting te vinden bij het cultureel/maatschappelijk speelveld.

  • Piak staat voor de kwalitatieve ontmoeting met de praktijk (in opleiding).
  • Piak hanteert een professionele werkwijze.
  • Piak haakt aan op het individuele talent van de speler.

21 – De compagnie van Theaterwerkplaats Tiuri

Omdat mensen met een beperking momenteel weinig toegang vinden tot het reguliere culturele veld, bieden wij een geschikte omgeving om door te groeien tot professioneel niveau. De compagnie biedt spelers de gelegenheid om vaardigheden verder te ontwikkelen in dienst van professionele producten op daarbij passende podia.

Meer op: www.compagnie21.nl

Van ongekend naar erkend talent!
Theaterwerkplaats Tiuri

KVK: 20117369

Locatie Breda
Speelhuislaan 153
4815 CD Breda
T: 0765729222
M: info@theatertiuri.nl

Locatie Roosendaal
Kerkstraat 1
4701 HT Roosendaal
T: 0765729222
M: info@theatertiuri.nl

Volg ons!
Theaterwerkplaats Tiuri wordt ondermeer ondersteund door de volgende organisaties:

* Je kunt bij ons gebruik maken van de BredaPas. Kijk voor meer informatie op https://www.breda.nl/bredapas.