privacybeleid

Verklaring over privacybeleid

Betreft de website www.theatertiuri.nl

Theaterwerkplaats Tiuri respecteert jouw privacy en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met alle persoonlijke gegevens die je ons – mondeling, schriftelijk of digitaal – verstrekt. In dit privacybeleid vertellen we je welke informatie we van je kunnen vragen, verzamelen en bewaren, waarom we dit doen en wat we ermee doen. Het beleid is van toepassing op al onze diensten via internet. Op onze site linken wij naar websites van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor gedragingen van deze sites. Voor alle gegevens die wij verwerken, houden wij ons aan de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wat kunnen wij vragen en waarom?
Wanneer je je aanmeldt voor een van onze diensten, bijvoorbeeld het ontvangen van onze nieuwsbrief, vragen we om persoonlijke gegevens zoals je naam en e-mailadres. We gebruiken deze informatie uitsluitend om je de gevraagde dienst te kunnen leveren en vragen niet meer informatie dan nodig. Dit geldt ook voor de informatie die wij via de website ontvangen van sponsoren en donateurs.

De persoonsgegevens die wij kunnen verwerken, zijn onder meer:
– naam, geslacht en organisatie;
– contactgegevens (zoals adres,  telefoonnummer en e-mailadres);
– aanvullende persoonsgegevens zoals identiteitsbewijs, geboortedatum, nationaliteit en huwelijkse staat;
– bankrekeningnummer en/of IBAN;
– CV’s (bij sollicitaties);
– alle overige persoonsgegevens die wij gebruiken voor de hieronder genoemde doelen.

Wat doen we met je informatie?
We bewaren je gegevens niet langer dan nodig. Deze gegevens staan op een beveiligde server. Jouw informatie wordt nooit gecombineerd met andere gegevens waarover Theaterwerkplaats Tiuri eventueel beschikt en wordt uitsluitend onder rechtmatige grondslag verwerkt. 

Wij verwerken jouw persoonsgegevens dus alleen als doorvoor rechtsgrond bestaat zoals beschreven in de AVG:
– voor de uitvoering van een overeenkomst;
– vanwege een wettelijke verplichting;
– met uw toestemming;
– vanwege een gerechtvaardigd belang.

Wat vragen en bewaren we nog meer?
Het is mogelijk dat we e-mails of andere digitale berichten zoals ingevulde contactformulieren bewaren. Het kan voorkomen dat we je om persoonlijke gegevens vragen als je ons een vraag stelt, of een verzoek hebt. Deze persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is voor het doeleinde van de verwerking. Ook deze informatie bewaren we op een beveiligde server, hiervoor hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen genomen 

Wat verzamelen we?
Onze website maakt enkel gebruik van Analytics cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die naar je browser worden gestuurd en die ons helpen het gebruik van onze website te analyseren. We krijgen hierdoor meer inzicht in welke pagina’s het meest bezocht zijn. We benutten de verzamelde informatie uitsluitend om onze internetdiensten beter aan te laten sluiten. Je kunt je browser zo instellen dat deze cookies weigert en/of aangeeft wanneer er een wordt verzonden. Het is dan echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet meer correct functioneren. Verdere informatie is te vinden in het cookiebeleid.

Wat doen we niet?
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan die in dit privacybeleid of cookiebeleid zijn omschreven. We delen je informatie nooit met derden, tenzij we hier toestemming voor hebben of dit nodig is voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden. In het laatste geval hebben wij hiervoor verwerkingsovereenkomsten met onze samenwerkingspartners, wat de veiligheid van jouw gegevens waarborgt. In een enkel geval kan het voorkomen dat personen of afdelingen binnen Theaterwerkplaats Tiuri jouw gegevens uitwisselen, bijvoorbeeld om een vraag te kunnen beantwoorden. 

Wat kun je zelf met je informatie doen?
Je kunt alle persoonlijke informatie die je aan Theaterwerkplaats Tiuri hebt verstrekt, te allen tijde inzien, veranderen of verwijderen. Verder heb je volgens de AVG onder meer recht op dataportabiliteit, recht op vergetelheid en het recht om bezwaar te maken op gegevensverwerking. Wil je gebruik maken van één van deze opties? Onze contactmogelijkheden staan onderaan dit scherm. 

Verder kun je – indien van toepassing – zelf:
– je inschrijving op onze nieuwsbrief bevestigen, wijzigen of uitschrijven (via de optie onderaan iedere nieuwsbrief);
– als genodigde kaarten reserveren/bestellen via onze website (dit kan uiteraard ook telefonisch of schriftelijk);

Contact
Met vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, of voor het inzien, wijzigen of verwijderen van jouw gegevens, neem contact op via onderstaande contactgegevens t.a.v. Verwerkingsverantwoordelijke:

Theaterwerkplaats Tiuri
Speelhuislaan 153
4815 CD Breda
076 572 9222
info@theatertiuri.nl

Tot slot
Het privacy- en cookiebeleid hangen samen met het gebruik en de mogelijkheden van www.theatertiuri.nl. Aanpassingen en/of veranderingen op onze site, kunnen leiden tot wijzigingen in ons privacybeleid. 

Marieke | Juni 2017

"Geweldig initiatief! Een aanwinst voor de zorg en educatie, maar meer nog voor diversiteit en toegankelijkheid in het culturele aanbod. Al jaren een voorbeeld van een succesvolle, waardevolle stichting."

Van ongekend naar erkend talent!
Theaterwerkplaats Tiuri

KVK: 20117369

Locatie Breda
Speelhuislaan 153
4815 CD Breda
T: 0765729222
M: info@theatertiuri.nl

Locatie Roosendaal
Kerkstraat 1
4701 HT Roosendaal
T: 0765729222
M: info@theatertiuri.nl

Volg ons!
Theaterwerkplaats Tiuri wordt ondermeer ondersteund door de volgende organisaties:

* Je kunt bij ons gebruik maken van de BredaPas. Kijk voor meer informatie op https://www.breda.nl/bredapas.